Team Websites


Team 1: Ninja Game

Natalia Abrosimova, Marc Arceo, Corey Seaman, Lily Zhao

Team 2: Vacc Inc.

Dylan Hayre, Steve Ma, Tianyang Wang, Yongzhe Yu

Team 3: Blockly

Erik Hoberg, Sea-Eun Lee, Yuma Tou, Logan Weber

Team 4: Cooking With AR

Travis Clement, Yuansi Li, Xiao Liang, Trung Nguyen/h5>

Team 5: Mixed Reality Fitness

Ana Costa, Ryan Dailey, Yating Han, Yuxuan Lu

Team 6: Hands on Deck

Julian Gallegos, Patrick Mao, James Morren, Abhinav Singh

Team 7: Mind Your Touch

Kai-Wei Chang, Cheng Ni, Pei Lin Wu, Sujie Zhou