CSE 333 Autumn 2013
Hw Topics

Subscribe to this calendar (google, iCal, etc.)

DateDescription
September 25 HW0 out
Ex 0 out
September 27 HW0 due
Ex 0 due Soln Alt Soln
Ex 1 out
HW1 out
September 30 Ex 1 due Solutions
Ex 2 out
October 2 Ex 2 due Solution
Ex 3 out
October 4 Ex 3 due Solution
Ex 4 out
October 7 Ex 4 due Solution
No new exercise out today
October 11 HW1 due
HW2 out
Ex 5 and 6 out
October 14 Ex 5 due
October 16 Ex 6 due Solution
Ex 7 out
October 18 Ex 7 due
Ex 8 out
October 21 Ex 8 due
Ex 9 out
October 28 Ex 9 due
HW2 due
Ex 10 out
October 30 Ex 10 due
HW3 out
Ex 11 out
(Due 5:00PM Sunday)
November 8 Ex 12 out
November 13 Ex 12 due
November 15 HW3 due
November 18 HW4 out
December 4 HW4 due
Ex 13 out
December 6 Ex 13 due